top of page

טיפול במשחק

לוגו מורן גרין כהן.png

ילדים מבטאים את עולמם הפנימי באמצעות משחק. בתנאים המתאימים ובסביבה בטוחה, המשחק משמש ככלי השלכתי, באמצעותו הילד יכול להביע את עולמו הפנימי גם ללא מילים. משחק הוא כלי טבעי שמאפשר לילדים לעבד רגשות שונים. באמצעות המשחק הילד משחזר אירועים מהעבר, מעבד תכנים לא מודעים ומתרגל מיומנויות הנדרשות לתפקוד במציאות.  

כאשר הילד מתקשה להיכנס לעולם המשחק, המשחק עצמו הוא מטרת הטיפול הראשונית. משחק הוא דרך לגילוי העצמי האמיתי, לגילוי האחר ולגילוי העצמי בתוך היחסים עם האחר. באמצעות טיפול במשחק, ניתן לעזור לילד להשתחרר מפחדים, להתחבר לכוחותיו הפנימיים ולהעצים את תחושת המסוגלות שלו בהתמודדות עם המציאות.

טיפול מסוג זה דורש זמן וסבלנות מן ההורים שכן הטיפול מתקדם בקצב שהילד מכתיב ובהתאם לתכנים שהילד מביא. טיפול מסוג זה מלווה בהדרכת הורים שמטרתה שיתוף ההורים בהבנות לגבי עולמו הפנימי של הילד וזאת על מנת להנחות אותם כיצד לנהוג ולסייע לילד בהתמודדות עם רגשות ומצבים שונים. בהדרכה, ישנה אפשרות ללמוד כיצד לשחק עם הילד כדי לחזק את הקשר ולאפשר מתן ביטוי של רגשות באמצעי זה, גם בבית.

טיפול במשחק play therapy.png
bottom of page