top of page

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי (Cognitive Behavioural Therapy) הוא לרוב טיפול קצר מועד, אשר מתמקד בקושי ספציפי. במהלך הטיפול, המטופל לומד לזהות דפוסי חשיבה מכשילים והתנהגויות המחזקות את הבעיה.

 

הטיפול מתמקד בקשר בין מחשבות, רגשות והתנהגות, ומסייע לפתח חיבור יעיל בין השלושה ולהגמיש את התפיסות שגורמות לקשיים. הטיפול הקוגניטיבי - התנהגותי הוא טיפול פסיכולוגי שהוכח כיעיל ביותר, בעיקר בטיפול בחרדות. הדגש בטיפול זה הוא חווייתי ומעשי, ומשלב התנסות מבוקרת והדרגתית- הן בזמן הפגישה והן בבית, בין הפגישות.

 

ההורים הינם חלק אינטגרלי מהטיפול וישנה חשיבות רבה ליישום הכלים שנלמדו בטיפול גם בבית. לכן, בגילאים צעירים מתקיימות הדרכות הורים קבועות, המאפשרות להורים להשתמש בכלים אלה עם ילדיהם.

bottom of page