top of page

טיפול בהורות

לוגו מורן גרין כהן.png

בעוד שהדרכת הורים עוסקת לרוב בתפקוד הורי, סביב קושי ממוקד. טיפול בהורות הינו תהליך מעמיק יותר אשר נועד לתת מקום להתבוננות, עיבוד רגשי והרחבת המודעות של ההורה כאדם והחיבור שלו לילדו על מאפייניו השונים. 

פעמים רבות, כאשר הורה חווה מצוקה או קושי בתפקוד ההורי הדבר נובע מרגשות או קונפליקטים פנימיים כתוצאה מחוויות העבר, דפוסים במשפחת המוצא והיבטים בינאישיים הקשורים לזוגיות ולאינטראקציות במשפחה. טיפול מסוג זה דורש בשלות ומחוייבות מצד ההורים להביא את עצמם ואת עולמם הפנימי על מנת להעלות למודעות את הקשר המורכב בין המקומות השונים שהאדם מביא עימו להורות ואשר משפיע על תפקודו ההורי ועל מערכות היחסים במשפחה. פעמים רבות הילד מבטא סימפטום שמשקף קושי בדינמיקה המשפחתית ומקורו בדפוסים של ההורה. במצב כזה השינוי המשמעותי יתרחש כתוצאה מעבודה טיפולית עם ההורים ולאו דווקא עם הילד. 

bottom of page