top of page

ייעוץ לצוותי חינוך כחלק מטיפול 

כפסיכולוגית חינוכית העובדת שנים רבות עם מסגרות חינוכיות אני מאמינה שחשוב לראות את הילד בסביבות החיים השונות: במשפחה, במסגרת החינוכית, ובקבוצת השווים. כחלק מן הטיפול ובמקרה שיעלה הצורך, אשמח לעבוד עם צוות בית הספר או הגן על מנת לבנות שפה ותוכנית משותפת המערבת את ההורים והצוות. דוגמאות למקרים כאלו: חרדת בית ספר, קשיי פרידה משמעותיים בבוקר, דחייה חברתית, אילמות סלקטיבית ועוד.

לוגו מורן גרין כהן.png

סדנאות לצוותי חינוך

לוגו מורן גרין כהן.png
סדנאות למורים ייעוץ לצוותי חינוך

מיטביות התלמיד ובריאותו הנפשית הן התשתית להתפתחות וללמידה. למסגרות החינוכיות יש תפקיד חשוב בהשפעה על התפתחותו והסתגלותו של התלמיד על ידי קידום תחושת מסוגלות וערך עצמי חיובי, מתוך חוויות הצלחה.

אשמח להעביר בבית ספרכם סדנאות והרצאות למורים בתחומים שונים כגון: שיטות הוראה שמקדמות מוטיבציה פנימית ללמידה, חיזוק קשר הורה- מורה, קיום דיאלוג רגשי עם תלמידים, התמודדות במצבי משבר, התמודדות עם חרם ודחייה חברתית ועוד.

bottom of page