top of page
קבוצה למתבגרים העוסקת בתהליכי גיבוש זהות

עיצוב הזהות מהווה את המטלה ההתפתחותית העיקרית בגיל ההתבגרות. זהו הסיפור שהאדם מספר לעצמו על עצמו ומעניק לחייו משמעות, כיוון וערך. המפגשים יעסקו בחיזוק המודעות לייחודיות של העצמי אל מול הזולת, לחוזקות ולחולשות האישיים, למידה כיצד לחיות עם ספקות ועמימות תוך הבנה שאלו תהליכים בריאים של גיבוש הזהות, עידוד אקספלורציה שתקדם תהליכי הפנמה ואינטגרציה וטיפוח קשב פנימי- פיתוח היכולת והנטייה להתייחס למטרות ולערכים אותנטיים ומשמעותיים לאדם, תוך הפחתת הנטייה להתייחס ללחצים חברתיים.

לוגו מורן גרין כהן.png
%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%A6%
bottom of page