top of page

הערכות ואבחונים

לוגו מורן גרין כהן.png

תהליכים שמטרתם היכרות מעמיקה עם האדם על חוזקותיו וקשייו על מנת להבין את מקורם ולהמליץ על התערבות מתאימה.

תהליכי ההערכה מתחלקים לשלושה שלבים: ראיון מקיף עם ההורים והילד, מפגש או שניים עם הילד לביצוע ההערכה, שיחת משוב וקבלת חוות דעת כתובה.  

אבחון פסיכולוגי

תהליך הערכה אשר מאפשר לבחון לעומק את יכולותיו הקוגניטיביות והרגשיות של האדם, כוללים המלצות טיפוליות והתאמות לימודיות נדרשות. לעיתים ישנו צורך בביצוע אבחון פסיכולוגי כהשלמה לאבחון דידקטי קיים, במצבים בהם משרד החינוך דורש מהתלמיד אבחון פסיכודידקטי. הערכה מסוג זה נעשת גם לשם מתן חוות דעת באשר להדלגת כיתה ובשלות לכיתה א'.

 

הערכה רגשית

הפנייה להערכה רגשית נעשית לרוב כאשר ישנם סימפטומים המעידים על מצוקה רגשית שיש לבחון לעומק על מנת להמליץ על טיפול מתאים. הערכה רגשית תכלול ראיון עומק מפורט עם ההורים וכן עם הילד ושימוש באמצעים השלכתיים להערכה. בהערכה כזו לא יבחנו הכישורים הקוגניטיביים. לאחר ההערכה תיכתב חוות דעת מפורטת ותיערך שיחת משוב עם ההורים והילד.

 

אבחון פסיכודידקטי

משלב הערכה פסיכולוגית ודידקטית של תפקודי הלמידה. מספק אבחנה מדויקת ומקיפה לגבי תהליכים קוגניטיביים ויכולות הלמידה. הערכה זו עשויה להעיד על קיומן של לקויות למידה, הפרעת קשב וריכוז (ADHD), עיכוב התפתחותי, הפרעות בעיבוד מידע וקשיים נוספים הדורשים התערבות מקצועית. חוות הדעת והמשוב יכללו המלצות בנוגע להמשך טיפול ובמידת הצורך על התאמות בבחינות פנימיות וחיצוניות.

 

לוגו מורן גרין כהן.png
לוגו מורן גרין כהן.png
לוגו מורן גרין כהן.png
אבחון פסיכולוגי הערכה רגשית.png
bottom of page